Cuối tuần, giá càphê Việt Nam tăng lạc quan theo giá thế giới

Giá càphê tại Việt Nam tăng thuận theo giá thế giới. Ảnh: Vũ Long
Giá càphê tại Việt Nam tăng thuận theo giá thế giới. Ảnh: Vũ Long
Giá càphê tại Việt Nam tăng thuận theo giá thế giới. Ảnh: Vũ Long
Lên top