Cuộc thi “ Viết và tìm hiểu tài chính 4.0”

Dịch vụ cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng ở VN được xem là giải pháp hữu hiệu để kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời, góp phần đẩy lùi tín dụng trái phép, cụ thể là “tín dụng đen”. Ảnh TL
Dịch vụ cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng ở VN được xem là giải pháp hữu hiệu để kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời, góp phần đẩy lùi tín dụng trái phép, cụ thể là “tín dụng đen”. Ảnh TL
Dịch vụ cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng ở VN được xem là giải pháp hữu hiệu để kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời, góp phần đẩy lùi tín dụng trái phép, cụ thể là “tín dụng đen”. Ảnh TL
Lên top