Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc sống, tài sản 'bông Lan' của bầu Kiên giờ ra sao?