Cuộc gọi rác bất động sản đang quay trở lại "tấn công" người dùng

Tin nhắn rác rao bán bất động sản qua nền tảng OTT dễ xử lý chặn. Tuy nhiên với các tin nhắn SMS thì gây phiền nhiễu nhiều hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Tin nhắn rác rao bán bất động sản qua nền tảng OTT dễ xử lý chặn. Tuy nhiên với các tin nhắn SMS thì gây phiền nhiễu nhiều hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Tin nhắn rác rao bán bất động sản qua nền tảng OTT dễ xử lý chặn. Tuy nhiên với các tin nhắn SMS thì gây phiền nhiễu nhiều hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top