Cuộc đua đưa iPhone 11 về Việt Nam sớm nhất, khi nào?

iPhone mới có nhiều màu sắc hơn (ảnh:Apple).
iPhone mới có nhiều màu sắc hơn (ảnh:Apple).
iPhone mới có nhiều màu sắc hơn (ảnh:Apple).
Lên top