Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung:Lạc quan thận trọng trước dấu hiệu hạ nhiệt

Container hàng hoá Trung Quốc tại cảng Los Angeles, California. Ảnh: NN
Container hàng hoá Trung Quốc tại cảng Los Angeles, California. Ảnh: NN
Container hàng hoá Trung Quốc tại cảng Los Angeles, California. Ảnh: NN
Lên top