Cuộc chiến taxi: Có thể tịch thu những xe đã dán biểu ngữ?

Dù xác định vi phạm pháp luật, cũng rất khó để tịch thu toàn bộ những xe đã dán biểu ngữ như thế này. Ảnh: Đ.T
Dù xác định vi phạm pháp luật, cũng rất khó để tịch thu toàn bộ những xe đã dán biểu ngữ như thế này. Ảnh: Đ.T