Cuộc chiến phí tin tức Facebook – Australia: Ai sẽ thắng?

Facebook đang cố chứng tỏ mình là một thế lực toàn cầu. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Facebook đang cố chứng tỏ mình là một thế lực toàn cầu. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Facebook đang cố chứng tỏ mình là một thế lực toàn cầu. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top