ĐHĐCĐ Eximbank bất thành:

Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank không thể ngã ngũ

Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn bế tắc
Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn bế tắc
Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn bế tắc
Lên top