Cuộc chiến cân não trên đường dây điện sống của thợ hotline

Không phải leo thang như truyền thống, nơi làm việc đặc biệt của thợ sửa điện sống là gầu xe cách điện. Trong không gian vỏn vẹn 2 mét giữa lưng chừng trời, nhiệt độ thực họ hấp thụ phải lên đến 50 độ C.
Không phải leo thang như truyền thống, nơi làm việc đặc biệt của thợ sửa điện sống là gầu xe cách điện. Trong không gian vỏn vẹn 2 mét giữa lưng chừng trời, nhiệt độ thực họ hấp thụ phải lên đến 50 độ C.
Không phải leo thang như truyền thống, nơi làm việc đặc biệt của thợ sửa điện sống là gầu xe cách điện. Trong không gian vỏn vẹn 2 mét giữa lưng chừng trời, nhiệt độ thực họ hấp thụ phải lên đến 50 độ C.
Lên top