Cung ứng thực phẩm tại 3 địa phương là “điểm nóng” COVID-19

Nhu cầu lương thực, thực phẩm của TPHCM rất lớn, trong khi không đủ khả năng tự đáp ứng nhu cầu. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Nhu cầu lương thực, thực phẩm của TPHCM rất lớn, trong khi không đủ khả năng tự đáp ứng nhu cầu. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Nhu cầu lương thực, thực phẩm của TPHCM rất lớn, trong khi không đủ khả năng tự đáp ứng nhu cầu. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Lên top