Cung ứng hàng hóa phục vụ mua sắm Tết: Cần quan tâm đến người nghèo

Các doanh nghiệp, siêu thị đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp, siêu thị đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp, siêu thị đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết. Ảnh: Vũ Long
Lên top