Cùng SCB mở rộng “vùng xanh”, hòa nhịp sống mới

SCB đã liên tục hướng đến việc “mở rộng vùng xanh” đảm bảo an toàn giao dịch cho CBNV và khách hàng trên toàn hệ thống. Ảnh: SCB
SCB đã liên tục hướng đến việc “mở rộng vùng xanh” đảm bảo an toàn giao dịch cho CBNV và khách hàng trên toàn hệ thống. Ảnh: SCB
SCB đã liên tục hướng đến việc “mở rộng vùng xanh” đảm bảo an toàn giao dịch cho CBNV và khách hàng trên toàn hệ thống. Ảnh: SCB
Lên top