Cúng ông Công ông Táo sớm, giá các mặt hàng đều rẻ

Cá chép vàng cỡ nhỏ bán ngày 22 tháng Chạp giá chỉ từ 10.000-12.000 đồng/con. Ảnh: Kh.V
Cá chép vàng cỡ nhỏ bán ngày 22 tháng Chạp giá chỉ từ 10.000-12.000 đồng/con. Ảnh: Kh.V
Cá chép vàng cỡ nhỏ bán ngày 22 tháng Chạp giá chỉ từ 10.000-12.000 đồng/con. Ảnh: Kh.V
Lên top