"Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền ngần ấy":

Cùng MSB chi tiêu thông minh và siêu tiết kiệm

Lần đầu tiên trên thị trường, việc chi tiêu với thẻ tín dụng thông qua chương trình “Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền từng ấy” sẽ được MSB mang tới cho người tiêu dùng những ưu đãi liên tiếp tương ứng từng ngày.
Lần đầu tiên trên thị trường, việc chi tiêu với thẻ tín dụng thông qua chương trình “Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền từng ấy” sẽ được MSB mang tới cho người tiêu dùng những ưu đãi liên tiếp tương ứng từng ngày.
Lần đầu tiên trên thị trường, việc chi tiêu với thẻ tín dụng thông qua chương trình “Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền từng ấy” sẽ được MSB mang tới cho người tiêu dùng những ưu đãi liên tiếp tương ứng từng ngày.
Lên top