Cùng “Khủng long biển” chế ngự biển sâu

Giàn PV DRILLING V trên mỏ Hải Thạch về đêm. Ảnh: PV
Giàn PV DRILLING V trên mỏ Hải Thạch về đêm. Ảnh: PV
Giàn PV DRILLING V trên mỏ Hải Thạch về đêm. Ảnh: PV
Lên top