Cùng Honda Việt Nam bùng nổ với “Ngày hội LEAD - Chứa trọn niềm vui” tại Hồ Chí Minh