Cúm gà H5N1 bùng phát tại Trung Quốc, Việt Nam sớm lên kế hoạch ứng phó

Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: Reuter.
Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: Reuter.
Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: Reuter.
Lên top