Cục thuế TPHCM cho phép Thuduc House được sử dụng trở lại hóa đơn thuế

Cục thuế TPHCM đã cho phép Thuduc House được sử dụng lại hoá đơn thuế. Ảnh: Gia Miêu
Cục thuế TPHCM đã cho phép Thuduc House được sử dụng lại hoá đơn thuế. Ảnh: Gia Miêu
Cục thuế TPHCM đã cho phép Thuduc House được sử dụng lại hoá đơn thuế. Ảnh: Gia Miêu
Lên top