Cục Thuế TP HCM mắc nhiều sai phạm trong quản lý thuế