Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế hóa đơn: “Về tình thì doanh nghiệp bị oan”

TECCO Nghệ An đã đầu tư 4,36 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư từ năm 2013 đến nay chưa được thanh toán. Ảnh: PV
TECCO Nghệ An đã đầu tư 4,36 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư từ năm 2013 đến nay chưa được thanh toán. Ảnh: PV
TECCO Nghệ An đã đầu tư 4,36 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư từ năm 2013 đến nay chưa được thanh toán. Ảnh: PV
Lên top