Cục thuế Hà Nội nói gì về khoản nợ lớn của Tổng công ty đường sắt VN

Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) nợ tiền thuê đất hơn 350 tỉ đồng. Ảnh HN (minh họa).
Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) nợ tiền thuê đất hơn 350 tỉ đồng. Ảnh HN (minh họa).
Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) nợ tiền thuê đất hơn 350 tỉ đồng. Ảnh HN (minh họa).
Lên top