Cục Thuế Hà Nội “bêu tên” những đơn vị nợ thuế khủng

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thời gian qua tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn.
Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thời gian qua tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn.
Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thời gian qua tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn.
Lên top