Cục Thuế Hà Nội "bêu" tên Cty LILAMA 3, Cty ĐT&XD Sông Đà... chây ỳ nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội đang chủ động xây dựng các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế của người nộp thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cục Thuế Hà Nội đang chủ động xây dựng các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế của người nộp thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cục Thuế Hà Nội đang chủ động xây dựng các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế của người nộp thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top