Cục phó Quản lý Thị trường Trần Hùng: "Hàng giả mà nghiêm trọng thì phải chuyển sang hình sự"

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Lên top