Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cục hàng không nói gì về công nghệ đuổi chim giá 1.162 tỉ đồng?