Cục Điều tra chống buôn lậu công bố 6 DN bị điều tra về gian lận thương mại

Việc chống lợi dụng, kiểm soát loại hình tội phạm này là nhiệm vụ chung của Hải quan tất cả các nước, không riêng Việt Nam. Ảnh TL.
Việc chống lợi dụng, kiểm soát loại hình tội phạm này là nhiệm vụ chung của Hải quan tất cả các nước, không riêng Việt Nam. Ảnh TL.
Việc chống lợi dụng, kiểm soát loại hình tội phạm này là nhiệm vụ chung của Hải quan tất cả các nước, không riêng Việt Nam. Ảnh TL.
Lên top