Cục Đăng kiểm: Mở trang tra cứu xe bị chối đăng kiểm vì phạt nguội

Trang tra cứu tình trạng kiểm định xe cơ giới có thêm phần thông báo của cơ quan chức năng để cập nhật cho chủ xe việc có bị trong danh sách chậm nộp phạt nguội hay không. Ảnh KH
Trang tra cứu tình trạng kiểm định xe cơ giới có thêm phần thông báo của cơ quan chức năng để cập nhật cho chủ xe việc có bị trong danh sách chậm nộp phạt nguội hay không. Ảnh KH