Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đề nghị báo cáo vụ nâng giá tour 4 đảo ở Nha Trang

Du khách đi tour 4 đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Du khách đi tour 4 đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Du khách đi tour 4 đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top