"Cửa sáng" cho xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm

Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong những tháng cuối năm. Ảnh: VASEP
Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong những tháng cuối năm. Ảnh: VASEP
Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong những tháng cuối năm. Ảnh: VASEP
Lên top