Cửa khẩu ở Quảng Ninh: Tồn đọng hàng hóa vì thiếu lái xe trung chuyển

Tất cả lái xe qua lại cửa khẩu Bắc Luân II (Móng Cái-Việt Nam) đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về kiểm dịch. Ảnh: Trần ngọc duy
Tất cả lái xe qua lại cửa khẩu Bắc Luân II (Móng Cái-Việt Nam) đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về kiểm dịch. Ảnh: Trần ngọc duy
Tất cả lái xe qua lại cửa khẩu Bắc Luân II (Móng Cái-Việt Nam) đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về kiểm dịch. Ảnh: Trần ngọc duy
Lên top