Cửa hàng xăng dầu treo biển "mất điện", bán xăng không quá 50.000 đồng

Lực lượng QLTT Hải Phòng kiểm tra cửa hàng xăng dầu vi phạm. Ảnh: DMS
Lực lượng QLTT Hải Phòng kiểm tra cửa hàng xăng dầu vi phạm. Ảnh: DMS
Lực lượng QLTT Hải Phòng kiểm tra cửa hàng xăng dầu vi phạm. Ảnh: DMS
Lên top