Cua Cà Mau tăng giá mạnh đầu năm

Cua gạch son Cà Mau bán lẻ đến 1 triệu dồng/kg. Ảnh: Nhật Hồ
Cua gạch son Cà Mau bán lẻ đến 1 triệu dồng/kg. Ảnh: Nhật Hồ
Cua gạch son Cà Mau bán lẻ đến 1 triệu dồng/kg. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top