Cử tri Đà Nẵng nóng ruột về kết quả thanh tra Sơn Trà và các dự án liên quan đến Vũ "nhôm"

Dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam trên sông Hàn.
Dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam trên sông Hàn.
Dự án nhà hàng và bến du thuyền phía Nam trên sông Hàn.
Lên top