Cú sáp nhập ngược GTNFoods vào công ty con: Vinamilk từ sở hữu 75% còn 68%

GTNFoods từ công ty mẹ được sáp nhập vào công ty con là VLC với tỉ lệ 1,6 cổ phần GTN đổi lấy 1 cổ phần VLC. Ảnh: H.L
GTNFoods từ công ty mẹ được sáp nhập vào công ty con là VLC với tỉ lệ 1,6 cổ phần GTN đổi lấy 1 cổ phần VLC. Ảnh: H.L
GTNFoods từ công ty mẹ được sáp nhập vào công ty con là VLC với tỉ lệ 1,6 cổ phần GTN đổi lấy 1 cổ phần VLC. Ảnh: H.L
Lên top