Cty Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá “thổ phỉ”

Khai trường khai thác đá “thổ phỉ” của Ximăng Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: TN
Khai trường khai thác đá “thổ phỉ” của Ximăng Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: TN
Khai trường khai thác đá “thổ phỉ” của Ximăng Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: TN
Lên top