Cty Thiên Hương phản hồi tin "mì chứa chất cấm": Không dùng Ethylene oxide

Lên top