Cty Internet số 1 Việt Nam đạt lợi nhuận “khủng“

Đến thời điểm này, VNG vẫn là Cty Internet duy nhất của Việt Nam được định giá 1 tỉ USD.
Đến thời điểm này, VNG vẫn là Cty Internet duy nhất của Việt Nam được định giá 1 tỉ USD.