Cty điều hành đường dây than lậu, thu lời trăm tỉ từng dính nhiều sai phạm

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét, kiểm đếm số lượng than khai thác lậu tại mỏ than Minh Tiến. Ảnh: DMS
Cơ quan điều tra thực hiện khám xét, kiểm đếm số lượng than khai thác lậu tại mỏ than Minh Tiến. Ảnh: DMS
Cơ quan điều tra thực hiện khám xét, kiểm đếm số lượng than khai thác lậu tại mỏ than Minh Tiến. Ảnh: DMS
Lên top