CTG, VPB, TCB, LPB xanh tím miên man, cổ phiếu ngân hàng "bung lụa" trở lại

Lên top