CTCP Chứng khoán SSI đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Công ty CP Chứng khoán SSI đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh SSI
Công ty CP Chứng khoán SSI đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh SSI
Công ty CP Chứng khoán SSI đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh SSI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top