CPI 9 tháng tăng 2,5% - thấp nhất trong 3 năm gần đây

Nguồn cung thịt lợn giảm làm cho giá thịt lợn tháng 9.2019 tăng 2,78% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,12%. Ảnh: P.V
Nguồn cung thịt lợn giảm làm cho giá thịt lợn tháng 9.2019 tăng 2,78% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,12%. Ảnh: P.V
Nguồn cung thịt lợn giảm làm cho giá thịt lợn tháng 9.2019 tăng 2,78% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,12%. Ảnh: P.V
Lên top