COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

Lên top