COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Mỗi năm vịnh Hạ Long thất thu cả nghìn tỉ đồng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi năm vịnh Hạ Long thất thu cả nghìn tỉ đồng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi năm vịnh Hạ Long thất thu cả nghìn tỉ đồng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top