COVID-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách ngành Thuế sẽ gặp nhiều khó khăn

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách ngành Thuế tiềm ẩn nhiều khó khăn. Ảnh Hải Nguyễn.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách ngành Thuế tiềm ẩn nhiều khó khăn. Ảnh Hải Nguyễn.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách ngành Thuế tiềm ẩn nhiều khó khăn. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top