COVID-19 diễn biến phức tạp: Giao dịch tài chính online trở thành phương tiện tối ưu

Bàn phím máy ATM có thể dẫn đến lây nhiễm chéo các loại vi khuẩn. Ảnh: TL
Bàn phím máy ATM có thể dẫn đến lây nhiễm chéo các loại vi khuẩn. Ảnh: TL
Bàn phím máy ATM có thể dẫn đến lây nhiễm chéo các loại vi khuẩn. Ảnh: TL
Lên top