COVID-19 “đánh bay” hàng nghìn tỉ lợi nhuận của ACV

Lợi nhuận của ACV sụt giảm 79% trong năm 2020.
Ảnh minh họa: Website ACV.
Lợi nhuận của ACV sụt giảm 79% trong năm 2020. Ảnh minh họa: Website ACV.
Lợi nhuận của ACV sụt giảm 79% trong năm 2020. Ảnh minh họa: Website ACV.
Lên top