COVID-19 có thể tác động xấu đến cả xuất khẩu gỗ

Xuất khẩu gỗ có nguy cơ gặp khó trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Xuất khẩu gỗ có nguy cơ gặp khó trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Xuất khẩu gỗ có nguy cơ gặp khó trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top