Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cốt lõi là công khai, minh bạch giá điện cho dân biết