Co.opmart và Co.opXtra giảm giá mạnh thực phẩm tươi sống